Kiril Partalov, Sekretar shtetërorë

 

2017 - Sekretar shtetëror në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale

Jurist i diplomuar, Universiteti Shen.Kiril dhe Metodi - Shkup

Përvojë  pune

2005 - 2017 - Sekretar i Komunës së Strumicës

2000 - 2005 - Sekretar i Këshillit të Komunës së Strumicës

1987 - 2000 - DIOS Strumicë