NJOFTIM PËR APLIKIM -  PROGRAMI BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR MAQEDONIA E VERIUT – SHQIPËRI -Afati i paraqitjes së aplikimeve për vendin e punë s të zyrtarit financiar (ZF) shtyhet nga 16.02.2020 deri në 20.02.2020. TOR