mkalheader

Sesione Informative -  Thirrja e 1 –rë  për Propozime, Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar  Republika e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë

 

Në tabelën në vijim janë të vendosura vendet, data dhe koha e saktë e sesioneve informative:

Data Qyteti  Vendi  Koha 
03/10/2016 Manastir

Komuna e Manastirit, Në ambientet e komunës,

Bul. 1 Мај, nr.61

10:00-12:00
03/10/2016 Ohër

Komuna e Ohrit, Në ambientet e komunës,

Rr. Dimitar Vlahov, nr.57 

14:00-16:00
04/10/2016 Korçë

Komuna e Korçës, Në ambientet e komunës

Rr. "28 Nëntori",   N. 1, KP-7001, Korçë

09:30-11:30
04/10/2016 Elbasan

Komuna e Elbasanit, Në ambientet e komunës,

Rruga "11 Nentori", sheshi "Aqif Pasha", Elbasan

14:30-16:30
05/10/2016 Dibër (Peshkopi)

Komuna e Dibrës – Republika e Shqipërisë

Pallati i Kulturës së Dibrës- Peshkopi

10:00-12:00
05/10/2016 Gostivar

Komuna e Gostivarit, Në ambientet e komunës

Rr. Brakja Ginoski, dhoma 61 , Gostivar

14:30-16:30

Të gjithë të interesuarit janë të mirëpritur që të marrin pjesë në këto sesione informative.