Organi drejtues i programeve për bashkëpunim territorial Evropian në emër të grupit punues për programin për bashkëpunim transnacional “Ballkan – Mesdhe 2014 - 2020”, duke i zbatuar parimet për partneritet dhe qevererisje në më shumë nivele, shpall fazën e 3-të të procesit të konsultimit për pregaditjen e  programit për bashkëpunim transnacional “Ballkan – Mesdhe 2014 - 2020”.

 

 Përgjigjet e juaja nga pyetësori do të kontribojnë në përmirësimin e formës së programit të ardhshëm dhe do të sigurojnë realizim të qëndrueshëm në aspektin e ndikimit të mundshëm programor në zonën transnacionale. E vlerësojmë kontributin tuaj, i cili është i rëndësishëm për përgjigje efikase ndaj sfidave dhe mundësive në zonat transnacionale, si dhe për të krijuar bashkëpunim produktiv transnacional në periudhën e re programore. 

Drafti 1-rë i programit për bashkëpunim transnacional “Ballkan – Mesdhe 2014 - 2020”

Tabela e buxhetit sipas akseve prioritare

Ju lutemi që të ndani disa minuta për të dhënë mendimin tuaj dhe për t"iu përgjigjur pyetësorit

Hulumtimi është i hapur nga data 22 Korrik deri më 3 Gusht të vitit 2014.

Në linkun në vijim është shpallja së bashku me draftin e 1-rë të programit, tabelën e buxhetit sipas akseve prioritare dhe pyetësori.