Ministria e Financave, Departamenti për kontraktimin dhe financimin e Programeve të financuara nga BE, e Republikës së Serbisë, filloi programin e punës për programin për bashkëpunim ndërkufitar Serbi-Maqedoni e Veriut në përgatitjet për fillimin e thirrjes së parë për propozime.

Dokumenti është i bashkangjitur KËTU.