28 Shtator - 04 Tetor, 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje