31. Dhjetor 2018 - 06. Janar 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje