31 Tetor - 06 Nëntor, 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje