E Martë, 27 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje