E Mërkurë, 17 Gusht 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje