E Mërkurë, 06 Korrik 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje