E Mërkurë, 27 Korrik 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje