E Mërkurë, 05 Tetor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje