E Mërkurë, 19 Tetor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje