E Mërkurë, 12 Tetor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje