E Mërkurë, 05 Janar 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje