E Mërkurë, 19 Janar 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje