E Mërkurë, 12 Janar 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje