E Mërkurë, 15 Shtator 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje