E Martë, 14 Shtator 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje