E Mërkurë, 07 Korrik 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje