E Mërkurë, 21 Korrik 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje