E Mërkurë, 14 Korrik 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje