E Mërkurë, 30 Qershor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje