E Mërkurë, 08 Dhjetor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje