E Mërkurë, 03 Nëntor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje