E Mërkurë, 17 Nëntor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje