E Mërkurë, 06 Tetor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje