E Mërkurë, 27 Tetor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje