E Mërkurë, 20 Tetor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje