E Mërkurë, 13 Tetor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje