E Mërkurë, 06 Janar 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje