E Mërkurë, 20 Janar 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje