E Mërkurë, 13 Janar 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje