E Mërkurë, 30 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje