E Mërkurë, 08 Korrik 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje