E Mërkurë, 29 Korrik 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje