E Mërkurë, 22 Korrik 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje