E Mërkurë, 15 Korrik 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje