E Martë, 23 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje