E Mërkurë, 17 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje