E Mërkurë, 08 Prill 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje