E Mërkurë, 22 Prill 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje