E Martë, 29 Dhjetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje