E Martë, 22 Dhjetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje