E Mërkurë, 02 Dhjetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje