E Mërkurë, 16 Dhjetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje