E Martë, 15 Dhjetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje