E Mërkurë, 21 Tetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje