E Mërkurë, 08 Janar 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje